Jag har under 2012 utfört en monumentalmålning (ca 7,5 m x 4,5m) till gummifabriken i Värnamo (en gammal fabriksmiljö som byggs om till ett kulturhus) som kommer att installeras under våren 2013. Målningen kommer att hänga centralt och når två våningsplan. Iden till målningen bygger på platsen som mötesplats och passage för husets olika verksamheter. Arbetsnamn för målningen är Alla får åka med. Dels syftar det på min arbetsprincip att låta alla färger mötas och blandas, ett slags demokratiskt princip där alla färger har samma värde och tyngd, dels syftar namnet till Gummifabriken som mötesplats för alla.
videodokumentation av måleriprocessen
Artikel
värnamo final-28D5X0011


8D5X00248D5X0025